Về Chúng tôi


Koatus Gas Kogyo Việt Nam là được thành lập tại khu công nghiệp Long Đức đồng nai. Chúng tôi chủ yếu sản xuất keo dán gỗ, keo dán bao bì, keo dán nhanh khô và nhũ tương Acrylic cho ngành sơn. Với diện tích 25.000 m2 và công sấu là 600 tấn/tháng. Chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng những sự lựa chọn và trải nghiệm những sản phẩm tốt nhất với dịch vụ toàn diện nhất tại Việt Nam.

- Keo dán gỗ (Keo Ghép Ngang, Ghép Dọc, Dán Veneer) - Keo Dán Giấy Và Bao Bì (Keo Dán Gáy Sách, Keo Bồi Giấy, Cán Màng,.)

- Keo Dán Công Nghiệp (Keo PU, UF, EVA,,.) - Keo Sữa (Keo PVAc, Keo dán Polyvinyl axetat)

- Keo Dán Nhựa, Keo Dán MiCa, ACrylic. - Keo Dán Giấy, keo phá màng

Keo Dán Gỗ Pegar KV52H

Keo Dán Gỗ Pegar KV52

Keo Dán Gỗ Pegar KV55

Keo Dán Gỗ Pegar KV19H

Keo Dán Gỗ Pegar KV19L

Keo Dán Gỗ Pegar KV15

Keo Dán Gỗ Pegar KV15L

Keo Dán Gỗ Pegar KV80

Keo Dán Gỗ Pegar 234

Keo Dán Gỗ Pegar 415

Keo Dán Gỗ Pegar KV35

Chất Xúc Tác AP-30

Keo Dán Carton KV236

Keo Dán Carton KV236L

Keo Dán Giấy KV237

Keo Dán Giấy KV238

Keo Dán Phá Màng LJ7074

Keo Dán Phá Màng LJ7074H


Keo Dán Nhanh Khô Cyanon

Keo Dán Cyanon SW

Keo Dán Cyanon MQ10

Keo Dán Cyanon FX-10

Keo Dán Cyanon FX-30

Keo Dán Cyanon ET-60

Keo Dán Cyanon 722

Keo Dán Cyanon 721

Keo Dán Cyanon Gel PG

Keo Dán Cyanon ME

Keo Dán Cyanon ME-5

Chất xử lý Bề Mặt Primer PT-MC

Keo Dán Cyanon MQ-20

Keo Dán 2 Thành Phần Pegalock

Keo Dán Kim Loại, Inox Pegalock 9501

Keo Dán Kim Loại Mạ Kẽm Pegalock 9002

Keo Dán Nhựa FRP, ABS Pegalock 9203

Keo Dán Nam châm, Loa Pegalock 9072

Keo Dán Nhựa Composite Pegalock 9100

Keo Dán Kim Loại Chịu Nhiệt 9450

Nhựa Acrylic Cho Sơn

Nhũ Tương Acrylic LS5037

Nhũ Tương Acrylic LS5023


Nhũ Tương Acrylic LS5488

Nhũ Tương Acrylic LS8253

Nhũ Tương Acrylic LS8500

Nhũ Tương Acrylic LL5048

Nhũ Tương Acrylic LS5119

Nhũ Tương Acrylic LS8949

Nhũ Tương Styrene-Acrylic LL5039

Nhũ Tương Styrene-Acrylic 899

Nhũ Tương Styrene-Acrylic LL5033

Nhũ Tương Silicon-Acrylic LS5004

Tấm Chốn Ồn Vải Không Dệt Funen SF-2R

Tấm Chống Ồn Sợi Thủy Tinh GW-4R

Tấm Chống Ồn SF-2RT9

Sơn Chống Ồn 1000HS

Tấm Chốn Ồn Vải Không Dệt Funen SF-4D


Tấm Chống Ồn SA845

Koatus Gas Kogyo Việt Nam là công ty có vốn đầu tư 100% của Nhật Bản và được thành lập tại khu công nghiệp Long Đức đồng nai. Chúng tôi chủ yếu sản xuất keo dán gỗ, keo dán bao bì, keo dán nhanh khô và nhũ tương Acrylic cho ngành sơn. Với diện tích 25.000 m2 và công sấu là 600 tấn/tháng. Chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng những sự lựa chọn và trải nghiệm những sản phẩm tốt nhất với dịch vụ toàn diện nhất tại Việt Nam.